Informacje o Kancelarii Adwokackiej Adwokat
Bożena Nowak-Zaguła, Wrocław

wypełnianie dokumentówKancelaria Adwokacka mieszcząca się we Wrocławiu prowadzona jest przez wykwalifikowaną adwokat – Bożenę Nowak-Zagułę. W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksową pomoc prawną na zlecenie Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji. Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę prawniczą, popartą wieloletnim doświadczeniem, oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • udzielania porad i sporządzania opinii prawnych,
  • tworzenia niezbędnej dokumentacji procesowej – w tym wypełniania wniosków i pozwów,
  • reprezentacji przed sądem, organami ścigania oraz pozostałymi instytucjami,
  • obsługi prawnej firm i spółek.

Specjalizujemy się w prawie karnym, rodzinnym i cywilnym – ze szczególnym naciskiem na upadłość konsumencką oraz dochodzenie odszkodowań. Mamy również siedzibę w Ząbkowicach Śląskich.

 

Pomoc prawna wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie prawa

Adwokat Bożena Nowak-Zaguła jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu sędziowskiego otrzymała nominację na Sędziego Sądu Rejonowego, w którym następnie orzekała do czasu zrzeczenia się urzędu sędziego. Po uzyskaniu następnie pozytywnej uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu - została wpisana na listę adwokatów.