Prawo karne

mężczyzna w garniturzePrawo karne jest jedną z gałęzi polskiego prawa. Kancelaria świadczy pomoc zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym na każdym etapie toczącego się postępowania karnego. Oferujemy pełen zakres usług, zapewniając pomoc prawną w postępowaniu:

  • przygotowawczym, w formie obrony lub reprezentowania pokrzywdzonych w Prokuraturze Rejonowej,  Okręgowej i  Apelacyjnej,
  • sądowym, świadcząc pomoc prawną przed Sądem: Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym oraz Najwyższym,
  • Odwoławczym.

 

W ramach prawa karnego wykonawczego zajmujemy się prowadzeniem, między innymi, spraw związanych z:

  • odroczeniem odbycia kary,
  • zarządzeniem wykonania kary,
  • rozłożeniem nałożonej kary pieniężnej na raty,
  • udzieleniem przerwy w odbywanej karze pozbawienia wolności,
  • przedterminowym (warunkowym) zwolnieniem z odbywania kary pozbawienia wolności.