Prawo rodzinne

młotek sędziowski

Kancelaria świadczy usługi prawne w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego zapewniając kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzenia i obsługi spraw o:

  • rozwód i separację,
  • alimenty,
  • władzę rodzicielską,
  • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • ustalenie ojcostwa,
  • zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • podział majątku wspólnego po rozwodzie.

Zdając sobie sprawę z emocji towarzyszących sprawom rodzinnym, podchodzimy indywidualnie do każdego Klienta analizując sytuację na podstawie uzyskanych informacji. Proponuję następnie najlepszą drogę - która zapewnić ma oczekiwane rezultaty, jednocześnie nie obciążając emocjonalnie i mając na uwadze dobro małoletnich dzieci. Świadczona pomoc obejmuje więc nie tylko fachową obsługę prawną i udzielanie bieżących porad, ale także przygotowanie stosownych wniosków i pozwów oraz reprezentację w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

 

Niestosowanie się do postanowień sądu dotyczących kontaktu z dziećmi – co zrobić w takiej sytuacji?

Ustalone w drodze sądowej prawa i obowiązki dotyczące kontaktów z dziećmi nie mogą być naruszone przez żadnego z rodziców. Zdarzają się jednak sytuacje, w których strony kontaktów nie przestrzegają ich, domagając się, na przykład: spotkań poza ustalonymi godzinami lub nie przestrzegając godzin odbioru dziecka. Jeżeli zmagają się Państwo z takim problemem – zachęcamy do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką.
Nasi specjaliści przygotują stosowny wniosek do sądu, przedstawiający zakres naruszonych praw i obowiązków. Postępowanie w tej sprawie toczy się bowiem dwuetapowo.
Celem wszczęcia postępowania należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, a wskazujący na czym polegają odstępstwa. Ważne, aby uwzględnić w nim wszelkie naruszenia obowiązków, bowiem Sąd nakłada karę za każde zachowanie. Ten etap postepowania skutkować może wydaniem orzeczenia o zagrożeniu nałożenia kary pieniężnej na osobę naruszającą warunki kontaktów.
W przypadku dalszego niestosowania się do orzeczenia Sąd może, na skutek złożonego wniosku, wydać postanowienie, w którym nałoży już konkretną karę pieniężną.

 

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka jest całkowicie niezależny od zakresu władzy rodzicielskiej, dlatego też w przypadku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej obowiązek alimentacyjny nie wygasa.

 

Kto i do jakiego sądu może wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Oprócz rodziców z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wystąpić może również rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Właściwym w tej sprawie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym.