Upadłość konsumencka

rozmowa dwóch osób

Upadłość konsumencka to szansa dla każdej osoby, która boryka się z problemami finansowymi i stała się niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy miesiące.

W zależności od sytuacji upadłego, po obwieszczeniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, oddłużenie może nastąpić poprzez:

  • ustalenie planu spłaty wierzycieli na wniosek (art. 369 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe),
  • umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli (art. 369 ust. 1a ustawy - Prawo upadłościowe),
  • warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przy niezdolności spłaty niemającej charakteru trwałego (art. 369 ust. 2 ustawy - Prawo upadłościowe).


W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej oferujemy kompleksową pomoc prawną dotyczącą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sporządzamy wnioski – dbając o to, aby spełniały one wszelkie wymogi formalne i merytoryczne, a w efekcie zostały pozytywnie rozpatrzone.

Z naszą pomocą nie muszą Państwo martwić się o niepoprawne sporządzenie wniosku lub jego odrzucenie, a jednocześnie zyskają Państwo pewność prawidłowego przeprowadzenia całego procesu sądowego i bieżącego monitorowania całej sprawy.

 

Korzystne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej

Przepisy dotyczące warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej ulegają ciągłym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Niewątpliwie korzystną zmianę możemy zauważyć w przedmiocie sposobu umarzania zobowiązań jednoosobowego przedsiębiorcy. Ustawodawca dokonał wprowadzenia przepisów, zgodnie z którymi zarówno upadły konsument, jak i przedsiębiorca podlegać będą identycznemu procesowi oddłużenia. Uprzednie uregulowania nie pozwalały na dokonanie oddłużenia bez ustalenia planu spłaty wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.